мнение

Какво е становище:

Мнението е женско съществително, което означава проявление на начин на виждане, представящо състоянието на ума и отношението на индивида или групата по отношение на определен параметър или реалност.

Мнението на човек е това, което той вярва, че е истина. Мненията изразяват характера на човека, защото те се оформят от ценностната система, която управлява нагласите на индивида. Мненията зависят и от личните стремежи и нивото на психологическа зрялост на всеки човек.

Често мненията са различни, т.е. хората нямат същото мнение по същия въпрос. Това е така, защото мнението е субективна преценка, която се основава на неясни познания за реалността и често не се основава на конкретни факти или дори на здрав разум. Мнението може да бъде дискриминационно и обидно за много други хора.

Много хора имат съмнения в изписването на думата мнение, по-конкретно между форми на мнение и мнение . Алтернативата opnião е погрешна и не се появява в речника на португалския език.

Обществено мнение

Общественото мнение е общото мнение на гражданите по отношение на държавата, обществото и други въпроси или проблеми.

Общественото мнение често се разкрива чрез частни инициативи или медии. На няколко пъти органите, които изразяват общественото мнение, са станали органи, които манипулират чрез пропаганда, чрез правителства или компании.