Да възкресим

Какво е Resurfacing:

За да се възразиш, трябва да обезщетиш, компенсираш, повториш . Това означава поправяне на щетите, които са били наранени, повредени или загубени.

Да възкресим е преходен глагол, произхождащ от латинското "resarcire", което означава да се достави, да се осигури, е акт на възстановяване на нещо, което е претърпяло загуба.

В областта на застраховането, когато застраховател е нает за покриване на някои стоки и възникне злополука с този застрахован, застрахователното дружество се задължава да възстанови на осигуреното лице в рамките на тридесет дни от датата на изпълнение на всички изисквания от част от застрахования, по този начин загубата ще бъде възстановена от застрахователя.

В случаи на непотизъм в обществената служба, когато това се практикува умишлено, сървърът ще бъде обект на публично гражданско действие за извършване на административна небрежност, чрез практиката на непотизъм. Ако действието е конфигурирано, държавният служител може да се наложи изцяло да възстанови получената сума през отработеното време.