състоятелен

Какво е Cogente:

Cogente означава това, което е рационално необходимо, е прилагателно, което отговаря на това, което трябва непременно да се спазва.

В правната област cogente се позовава на правилата, които трябва да се спазват изцяло, дори ако страните имат аргументи срещу даден факт.

Убедителна норма е тази, която става задължителна, по принудителен начин, дори ако тя ще ограничи волята на индивида, за която тя се прилага, ако има причинно-следствена връзка, за да може нормата да го засегне.

Конституционната конституционна норма е тази, която има императивност, която не допуска различни разпореждания. Те са разделени на задължителни и забранителни. Задължителните задължават, а забраната забранява определени поведения.

Cogente във философията и логиката означава аргумент, чиито предпоставки са истински и изключително необходими, правдоподобни и солидни. Убедителният аргумент е този, който се налага от логиката.