Литературен текст

Какво е литературен текст:

Литературният текст е текстова конструкция според нормите на литературата, със свои собствени цели и характеристики, като език, който се изработва, за да предизвика емоции в читателя.

Според класификацията на текстовете съществува разделение между две категории: литературни текстове и нелитературни текстове.

Някои примери за литературни текстове са: пиеси, романи, хроники, разкази, стихотворения и др. Една от отличителните черти на литературните текстове е неговата поетична функция, където е възможно да се провери ритъмът и музикалността, специфичната организация на думите и високото ниво на творчество.

Различия между литературния и нелитературния текст

Голямата разлика между литературните и нелитературните текстове е тяхната функция или цел.

Нелитературният текст има за цел да информира, изясни, обясни, т.е. да бъде полезен на читателя. Не-литературният текст често се възприема като информационен текст, конструиран по определен начин, с ясен и обективен език. Някои примери са научни статии, новини или учебници.

От друга страна, литературният текст е по-артистичен, с естетическа функция, която има рекреационна цел, провокираща в читателя различни емоции. По този начин, литературните текстове не винаги са свързани с реалността (в случай на фантастика) и често са субективни и може да има различни интерпретации на различни читатели. В допълнение, литературният текст съдържа фигури на език, фигуративно и метафорично значение на думите, които правят текста по-изразен.