Брат по закон

Какво е брат по закон

Зет е наименованието, дадено на брат на един от съпрузите по отношение на другия съпруг . Това е дума за произход в латинския cognatu, което означава зет .

Сестра-в-закон е версията на думата в женската, деноминация, дадена на сестрата на един от съпрузите по отношение на другия съпруг.

В Бразилия, особено в региона на Амазонка, зетът е лечение, което се използва сред буйните прехраната на този регион, което е еквивалентно на придружител, приятел, лорд и др.

Зетът е прилагателно, отнасящо се до онова, което е измислено, което е маркирано с печат, тоест маркирано с парче стомана, използвано за маркиране на монети и медали.

На английски, брат е брат, близък приятел, спътник. Зетът е брат по закон, брат на един от съпрузите по отношение на другия съпруг.

Вижте също: