Отплавайте

Какво е Зарпар:

Zarpar е преходен и непреходен глагол на морския контекст, който означава да се повиши котвата и да се отплава / отплава на друго място.

Думата произхожда от латинското наименование exharpare, което е думата, която описва желязото, използвано в пристанищата, за да държи лодките една към друга. Днес обаче думата често се използва извън обхвата на морските, и означава да напуснеш място .

В преносен смисъл, думата "платно" може да означава бягство, или по-популярен език " изтичане " или " изпадане ".

На английски думата платно се превежда, за да се отплава (когато е свързана с морски) или да се избяга (когато това означава да избяга). Ех: Наближава буря, затова трябва да отплаваме веднага! "Приближава буря, затова трябва да отплаваме точно сега!" Полицаите са тук, ние трябва да избягаме! - Полицията е тук, трябва да плаваме!