унижение

Какво е унижението:

Унижението е женско същество, което означава акт или ефект на унижение . Тя е синоним на подчинение, изпадане, раздразнение, обида и срам .

Унижението произтича от желанието на човешкото същество да се чувства превъзходно чрез намаляване на други индивиди и произхожда от неравенството, защото в много случаи човек е унижен, защото е различен. Например, икономическото неравенство може да доведе до унижение за бедните.

Унижението може да се случи в няколко контекста, най-разпространеното от които е социалното унижение, когато обществото унижава хората, които се смятат за социално ниско. Друг вид унижение се случва, когато хората в напреднала възраст са дискриминирани, унижени и изключени. Симон дьо Бовоар се занимава с този проблем в книгата си „Старостта“.

На работното място често се случват ситуации на унижение. В този случай, определен работник е поставен в досадна ситуация, поради някаква причина е понижен. Този тип отношение се описва като тормоз, а когато унижението е доказано в съда, жертвата може да има право да получи обезщетение за морални щети .

В училищния контекст тормозът се състои в унижение на индивид или група чрез физическа или вербална агресия.