папка

Какво е папка:

Папката е дума на английски, която може да означава брошура, брошура, флаер . Това е писмен документ, който има пъти (англ. Fold ) и е предназначен да представя информация. На английски, думата папка също описва папка, в която можете да запазвате документи.

Докато брошурите или брошурите може да нямат гънки, папката има поне една сгъвка и илюстрации. Папката се състои от заглавната страница, вътрешното съобщение и последната страница, които обикновено съдържат елементи като контакти и друга подходяща информация.

Папката може да бъде промоционална или институционална . Промоционалната папка се използва за популяризиране на определен продукт, услуга или търговска зона, докато институционалната папка се използва в институция и често циркулира в рамките на дадена компания.

Има няколко програми, които ви помагат да създавате папки като CorelDraw, PhotoShop и Fireworks. Има и няколко сайта с предложения за рекламни и оригинални шаблони на папки .

В разклонението на компютъра, думата папка се отнася за директория, папка в компютъра. Има някои програми като папката за защита или защитата на папките, които ви позволяват да защитите папка или файл с парола за защита.