автобус

Какво е автобус:

Автобусът е мъжко същество, което означава колективно превозно средство . Това е най -използваната дума в Португалия, а в Бразилия тя съответства на думата bus .

Автобусът е превозно средство, което има за цел да превозва голям брой хора. Този транспорт обикновено се извършва в градска или междуградска среда. Автобуси могат да се използват и за екскурзии, някои от които са туристически автобуси, които минават през най-известните места в големите градове. Един автобус може да бъде прост, двуетажен или артикулиран.

Що се отнася до етимологията, думата bus е създадена от думата auto-bus, която е била използвана в Португалия до 40-те години на ХХ век. Самата дума bus идва от латинския термин omnibus, което означава "всички" или "за всички".

Има и училищни автобуси, които транспортират децата до училище.

Също в Португалия думата автобус е синоним на автобус, но понякога се използва за описание на транспортни средства, които са специализирани в пътувания между градовете.

Думата флот е колективно съществително, което може да означава набор от автобуси или автобуси.