Армагедон

Какво е Армагедон:

Армагедон или Армагедон е дума, която е в Библията и означава мястото, където ще се проведе последната битка между силите на Доброто и Злото .

Що се отнася до етимологията, армагедон идва от еврейския израз har megiddo, което означава "планината на Мегидо", място, разположено на около 30 км южно от Назарет. На този хълм или хълм се сблъскаха няколко битки, свързани с еврейския народ.

В Библията думата "Армагедон" се появява само веднъж, в Откровение 16:16 : " Тогава трите духове ги събраха на мястото, което на еврейски се нарича Армагедон. " Библията предполага, че на това място последният конфликт между Бога и зли духове. Някои автори твърдят, че пасажът в Еремия 46:10 също е препратка към Армагедон и затова те вярват, че това място е близо до река Ефрат.

Често думата армагедон е свързана с последните времена, чрез последната битка за пълно унищожение. Той често се използва и за описване на голям и важен конфликт. Поради тази причина тази дума е често срещана в няколко филма и сериали.

Вижте също значението на Апокалипсиса.