проект

Какво е Minuta:

Минута е първото писане на документ или писмена форма. Това е скица, скица на текст. (От латинска минута).

Минута е и рисунка, проследена с оглед на терена, при отглеждането на растения.

Проект в съдебната практика

Проектът в съдебната практика е петиция, с която жалбата (обжалване на реална или предполагаема несправедливост), придружена от изложение на факти и закон, на причините за реформата на утежняващото решение и, в зависимост от случая, на посочване на частите за формиране на ресурсния инструмент.

Проект на договор

Проектоспоразумението е първоначална и временна формулировка на договор, в който са изброени всички преговори на договарящите се страни.

След потвърждаване на преговорите или внасяне на промени в някои параграфи със съгласието на страните се изготвя официален договор.

Минута в ресторанта

В ресторантите, в Бразилия, това е храна, приготвена в момента, в минута - "à minuta". Женската форма идва от френския - "a la minute".