олицетворяване

Какво е Prosopopeia:

Просопопеята (или персонификацията) означава приписване на неживите същества на характеристиките на живите същества или на приписването на човешките характеристики на ирационалните същества.

Просопопеята е фигура на речта, използвана, за да направи комуникацията по-драматична.

Примери:

  • Дърветата призовават за помощ.
  • Градината гледаше децата, без да казва нищо.
  • Лисицата каза нещо, което убеди гарвана.
  • Дърветата са глупаци: те се събличат, само когато започне зимата.

Научете повече за смисъла на Персонализацията.

Чрез този ресурс поетите правят неживи същества да действат и да се чувстват като човешки личности, като по този начин засилват драматичната сила на описанието.

Примери:

  • "Днес алчността се е установила на мястото на справедливостта." (Александра Херкулано)
  • "Навън, в градината, която луната гали, чешмата пронизва душата на самотата." (Олегарио Мариано)

Виж също: значението на езиковите фигури.