В verbis

Какво представляват In verbis:

В verbis е латински израз, използван в правния контекст, който означава "в тези думи " или " в тези думи ".

Обикновено този израз се използва, за да се направи текстова транскрипция на член от закона или думи, които представляват съдебно решение. В вербис обикновено се появява в петиции и цитати от правни норми, показващи възпроизвеждане на съдържанието със същите думи.

Въпреки че често се използва, за да се цитира нещо, което е казано, изразът в verbis може да се използва и за преписване на написани думи. Когато това се случи, в verbis има смисъл, подобен на този на израза ipsis litteris .

В verbis или ipsis litteris

Ipsis litteris и verbis са изрази, използвани за цитиране на нещо, което е било казано или написано от някого. Ipsis litteris означава "със същите букви", което означава, че този израз трябва да се използва в случай на буквално позоваване на текст. Изразът в verbis се използва по-често в случай на устна комуникация.

Използването на един или друг израз ще зависи от въпросния източник. Ако източникът е устен, изразът в курсив трябва да бъде включен преди цитиране. Когато източникът е написан, същото се случва само с израза ipsis litteris.