космополитен

Какво е Cosmopolitan:

Космополитен е човекът, който се смята за гражданин на целия свят, или който смята своята родина за света. Това е дума, произхождаща от гръцкия термин kosmopolítes, в който kosmós означава "свят", а полите означава "гражданин".

Космополитен индивид може да бъде човек, който смята света за своя родина или за човек, който много пътува и се адаптира лесно към различни култури и начини на живот. По същия начин, някой космополитен е човек, който е бил повлиян от култура, която не е тяхната култура на произход.

Градът също може да се счита за космополитен. Обикновено това наименование е изключително за големите градски центрове, където съществуват хора от различни страни и където е възможно да се забележи влиянието на различни култури върху храната, архитектурата, обичаите, облеклото, изкуствата, традициите, храната и др. Градове като Ню Йорк и Лондон са градове, считани за космополитни.

В областта на ботаниката и зоологията едно космополитно същество се намира почти навсякъде по света. Това е наименование, дадено на растенията от животни с разпространение на животни в резултат на широки граници на приспособяване към факторите на околната среда. Космополитите са например много паразити, размножени от човек, плевели, хлебарки и плъхове.