Да унижават

Какво е унижение:

Унижението е преходен глагол, произтичащ от латинското humiliare, което означава да направиш смирен, да смажеш, да потискаш, унижаваш, да се притесняваш .

Унижението означава да подложиш човек на някакво унижение и това се случва и когато някой се обърне към някого с презрение или се отнася с презрение.

Смирението може също да се счита за прономинален глагол, който означава да се покаже смирение или да се предаде или предаде на някой човек или нещо. Човек може да се смири, показвайки смирение. Въпреки това, когато един човек унижава друг, през повечето време, той показва арогантност.

Що се отнася до етимологията, думата хумил е свързана с термина хумус, което означава „земя и земя”, което показва, че унизителното се отнася до човек, който понижава или унижава други.

Актът на смирение се състои в акт на покорство и следователно е свързан с този, който желае да живее според Божията воля. Така, според Библията, човекът, който се смирява пред Бога, ще бъде възнаграден, както е писано във втората Летописи 7:14: "И ако моят народ, който се нарича с Моето име, се смири и се моли, и търси и ще се обърна от нечестивите им пътища; тогава ще послушам от небето и ще простя греховете им и ще изцеля земята им. "