треньор

Какво е треньор:

Треньорът е английска дума, която означава треньор, инструктор и може да бъде и вид автобус .

На английски, когато се използва като глагол, думата треньор означава да се обучава или преподава . В допълнение, треньор или треньор е професионален треньор, личен и професионален инструмент за развитие .

Треньор може да бъде човек, който обучава спортист или набор от спортисти: футболен треньор - футболен треньор. Той може да бъде и частен преподавател, който подготвя студент за конкретен изпит или за лице, което инструктира актьор или певец.

Когато става дума за треньор, треньорът е квалифициран професионалист, който използва методологии, техники и инструменти за треньор в полза на компания или индивид, независимо дали в тяхна лична или професионална област. Треньорът работи с треньор (обучаем или студент), за да отключи съществуващите умения и умения.

Съществуват различни видове коучинг, като личен, професионален, бизнес и финансов коучинг, така че има различни треньори, които се специализират в различни области. Коучингът се състои от процес, който има начало, среда и край и може да продължи между 3 и 6 месеца.

Терминът „ коучинг“ се появява за пръв път в епохата на средновековието, с фигурата на кочияша, човекът, който някъде е карал каретата. Треньорите също бяха експерти в обучението на конете, така че те да дръпнат колите.