краткотраен

Какво е беглец:

Fugaz е прилагателно от два рода на португалския език, произхождащо от латинския термин fugax и описващо нещо бързо, което бяга или работи бързо . В преносен смисъл това означава нещо преходно или краткотрайно .

Фугаз е нещо, което е краткотрайно, трае малко и затова е свързано с глаголите, за да избяга и да избяга. Що се отнася до етимологията, тази дума поражда понятието "беглец".

"Всичко вървеше много добре, докато един ден внезапно не свърши. Беше още един случай на мимолетна любов."

Някои хора имат съмнения относно изписването на тази дума. Правилната форма е мимолетна и не е лъскава. Може би това съмнение е възникнало в играта на думи, съществуващи в песента "Fullgás" на Марина Лима.

Има много художествени представления, свързани с думата и краткотрайната концепция. Това е така, защото бегството е една от характеристиките на живота. В света на музиката имаме примера на песента "Just One More Love" на художника Лулу Сантос, който казва: " Мисля, че е толкова красива / За да бъде абстрактна бебето / Красотата е наистина толкова краткотрайна.