AHCI

Какво е AHCI:

AHCI означава Advanced Host Controller Interface и е технически стандарт, дефиниран от Intel, който определя работата на SATA (Serial ATA) хост адаптери.

AHCI присъства на най-технологично напредналите чипове на Intel. Освен това в BIOS е активиран режим AHCI, където обикновено има 3 налични конфигурации: IDE, AHCI и RAID. Настройките на AHCI и RAID изискват устройство за съхранение, което съдържа драйвера, така че да бъде включено в инсталацията на операционната система (чрез клавиша F6). Ако това не се случи, твърдите дискове няма да бъдат открити.

Този режим има следните предимства:

  • осигурява поддръжка на Native Queuing Command (NCQ), позволявайки на SATA единици да приемат повече от една команда едновременно, повишавайки нивото на ефективност;
  • предлага поддръжка на устройства за гореща смяна ( hot plugging) ;
  • осигурява поддръжка за разместване на ротации между няколко диска, когато операционната система е стартирана.

В режим AHCI твърдият диск комуникира с останалата част от системата на компютъра, като използва контролер за съхранение SATA. AHCI дава на разработчиците на софтуер и хардуерните разработчици стандартен метод за откриване, конфигуриране и програмиране на SATA / AHCI адаптери.