XOXO

Какво е XOXO:

XOXO е жаргон на английски език и означава "прегръдки и целувки", който се превежда като "целувки и прегръдки" на португалски. Често се използва за изключване на неформални съобщения, които най-често се обменят между близки приятели.

Не е известно произхода на жаргона, но има някои интерпретации, които помагат да се създаде връзка между XOXO и акта на целуване и прегръдка. Някои хора смятат, че Х е представяне на две докосващи се устни, т.е. двама души, които се целуват. Буквата О отговаря на четири ръце, които образуват прегръдка.

Друг анализ показва X като представяне на отворените ръце (подготвени да прегърнат някого), докато при целуването O е формата на устата. Друга теория казва, че връзката на буквата "Х" с целувката идва от Средновековието. По това време много хора нарисували кръст (християнска символика) в края на писмата си и след това я целували, като знак за искреност, честност и вяра. По същия начин някои документи бяха подписани по този начин от хора, които не можеха да пишат.

В Бразилия, използването на XOXO в края на текстовите съобщения, отнасящи се до английския обичай, стана популярно от северноамериканската серия Gossip Girl (2007 - 2012), където се споменаваше жалко жаргон.