5 съвети за това как да определите дали сте съпричастен или състрадателен човек

Много е обичайно в ежедневието да се каже, че човек е бил съпричастен към нас или че е имал много съпричастност, сякаш и двамата са имали сходни значения. Но съпричастността и съчувствието са едни и същи?

При оценяването на нашите нагласи можем да знаем дали имаме повече съчувствие или съпричастност към другия. Разгледайте пет съвета, които могат да ви помогнат да установите дали сте съпричастни или състрадателни:

Оценете вашата перспектива, от друга

Сподели чуруликане

Да бъдеш хубаво е различно от това да си съпричастен!

Въпреки, че симпатията и емпатията са думи, които имат някаква връзка, в техните значения те са напълно различни.

Емпатията се отнася до връзка с другата, където е възможно, да се разберат емоциите на другите, да се види как другите виждат и чувстват. Съчувствието обаче се отнася до някаква привързаност към някого, дори без да познаваме този човек по-свирепо.

Вижте също пет знака, които ви показват какво е чувството да съчувствате.

Разпознайте емоциите

Сподели чуруликане

Знаейки как да разпознаете какво е чувството на другия и да разпознавате емоциите, е важен момент за идентифициране, ако сте съпричастен или състрадателен човек.

В съпричастност вие създавате връзка с другия човек, което ви дава възможност да се поставите на чуждо място . В съчувствие наблюдавате извън ситуацията, без да се ангажирате с чувството или с това, което се случва с другото. Това не означава, че не се чувствате абсолютно нищо за това какво чувства другият човек, но сте склонни да имате повърхностни чувства към него.

Знаете как да уважавате мнението на другите

Сподели чуруликане

Много е важно да обмислим способността си да разбираме другото. Когато сме емпатични, това не означава, че сме съгласни с мнението на другия човек, но се стремим да го уважаваме и да го разбираме по най-добрия начин, без никаква преценка.

Когато сме хубави, ние сме склонни да се приближаваме един до друг заради това, което имаме общо, което може да го направи далеч за тези с различни позиции и мнения.

Оценете желанието си да помогнете

Сподели чуруликане

Желанието да се помогне на другия винаги е важен фактор при идентифицирането на това дали сме съпричастни или съпричастни. Обикновено в емпатията имаме способността да се поставяме в същата перспектива като другия човек, така че да можем да почувстваме тяхната болка и да им помогнем да я преодолеят.

В съчувствие виждаме нещата с определено емоционално откъсване, без да бъдем прекалено развълнувани от това, което другите усещат или преживяват.

Да знаете как да общувате добре с другите

Сподели чуруликане

За нас е важно да можем да си кажем един на друг, че признаваме техните емоции. Емпатичните хора го правят по-естествено, винаги се стремят да казват думи, които предават привързаност, спокойствие и комфорт. Но хубавите избягват да казват нещо, което показва по-голямо участие в ситуацията.

Вижте също смисъла на Емпатия и Съчувствие.