MP

Какво е MP:

Акронимът „MP“ означава „Прокуратурата“, институция, натоварена да защитава интересите на бразилското общество като цяло, с задължението да бъде безпристрастен, свободен и професионален в причините за своята компетентност.

Федералната конституция, в чл. 127, възлага на Министерството на публичната администрация защитата "на съдебния ред, на демократичния режим и на социалните и индивидуалните интереси". Тя е институция от основно значение за юрисдикционните функции на държавата.

Прокуратурата има автономия да организира своите административни функции и независимост, за да управлява и изпълнява бюджета си, като е подчинена само на Конституцията и действащото законодателство.

Органите на прокуратурата са:

  • Федерална прокуратура (МПС), която включва федералното държавно министерство;
  • Министерство на труда (MPT);
  • Военна прокуратура (МПМ);
  • Държавно министерство на Федералния окръг и територии (MPDTF);
  • Държавна прокуратура.

Ръководителят на федералното държавно министерство и федералното държавно министерство е главният прокурор на републиката, който се назначава от президента на републиката след одобрение от федералния сенат.