Комитет

Какво е CGC:

CGC означава Общ регистър на данъкоплатците . CGC е задължителен регистър, създаден от Министерството на финансите (CGC / MF) през 1964 г. за идентифициране на всички частни юридически лица, действащи в страната, както и фирми, които имат местоживеене в чужбина и са инвестирали капитал в страната.

Юридическо лице е всеки субект, сдружение или институция, който има правни отговорности и правомощия за извършване на дейност.

Всяко юридическо лице имаше карта, на която бе определен номер, който го идентифицира на национално ниво. Тази карта съдържа и друга информация, като вида и класификацията на юридическото лице, неговото местоположение и дали има повече от едно предприятие.

През юли 1999 г. CGC бе заменен от CNPJ (Национален регистър на юридическите лица). Акронимът се промени, но броят им остана същият.

Целта на смяната на ЦК към ЦППД е обединяване на процедурите за регистрация на дружества, които преди това се извършват отделно в държавите, общините, федералния окръг и Съюза, като по този начин се улеснява изследването и контрола от страна на данъчната администрация на тези държавни сфери.