орел

Какво е орел:

Значението на орела често се свързва с кураж и сила . Тя се нарича "царица на небето" или "царица на птиците" заради своя суверенитет, красота и величие.

В гръцката митология орелът е символ на Зевс, най-могъщият бог. В келтската култура той е символ на прераждането и обновяването. За древните египтяни тя е символ на вечния живот.

Орелът символизира благородство, величие, свобода, ловкост и други добродетели. Неговата фигура се използва в татуировки, гербове, лога, футболни отбори и др. да представлява лидерството и да подчертава победоносния дух.

Човек с талант, проницателност, интелигентност и отлична бизнес визия се нарича орел. "Зрението на орела" е израз, използван в бизнес стратегиите, за да се определи кой може да достигне върха: хората със способността да виждат отвъд очевидните и с твърди нагласи да действат в лицето на всяка пречка.

Посланията на мотивацията, увереността и повишеното самочувствие често се предават чрез аналогии със суверенното поведение на птицата и капацитета за обновяване.

Орелът представлява близостта на Бог, считан за божествен посланик. Тя представлява духовна защита и в християнството представлява Божията сила.

Има много видове орли, но всички те се открояват с големи размери, с дължина до един метър, широко оперение, извит клюн и големи очи. Те имат изключителен визуален капацитет, осем пъти по-точен от човешкото зрение. Те виждат плячката си много висока и се хранят с малки бозайници, влечуги или риби.