националност

Какво е Naturality:

Натуралността означава качеството на естественото . Това показва състоянието на простота, простота и спонтанност, например, "да действаме с естественост" е да действаме естествено и спонтанно.

Естествеността е и препратка към мястото на раждане на индивида (община, държава, регион и т.н.). Обичайно е да използваме израза "Така и така е естествено ...", да се позовем на родния град, земята, където е роден.

Натурализацията е задължителен елемент в личната карта. Показва града и държавата, където е роден носителят (мястото в акта за раждане).

Терминът може да се използва и за посочване на мястото на произход или мястото на произход на нещо, например: „Частите на занаята имат естественост на Минас“.

Също така знаете значението на Общината за раждане.

Националност и националност

Разликата между естествеността и националността е, че „националността“ обикновено се отнася до държавата на раждане или страната, в която е придобито гражданство (гражданство). Пример: "Мария има двойно гражданство: бразилски и италиански".

Натуралността е указание за града или държавата на раждане.

Вижте също значението на националността.