радиация

Какво е радиация:

Радиацията е термин от областта на физиката и означава разпространение на енергия от една точка в друга в пространството или в материална среда, с определена скорост.

Енергийните елементи на енергията определят формите на електромагнитното или корпускуларното лъчение.

Електромагнитното излъчване се характеризира с колебание между електрическо поле и магнитно поле и се класифицира в зависимост от честотата на вълните, като най-известен е радиовълните (радио или телевизия), микровълновата, инфрачервената, ултравиолетовата, гама лъчи.

Корпускуларната радиация се състои от субатомни частици, които са най-известните видове: електрони, протони, неутрони, дейтрони и алфа и бета частици.

Радиацията се произвежда по естествен или изкуствен начин. В природата ултравиолетовата радиация (UV лъчи) и инфрачервените лъчи са тези, произведени от тела, които имат топлина, а слънцето е основният източник. Ултравиолетовата радиация може да се получи и изкуствено чрез флуоресцентни лампи или камери за изкуствено дъбене.

Йонизираща радиация

Йонизиращото лъчение е обозначението, дадено на електромагнитно и корпускулярно излъчване, което, когато те влязат в контакт с материята, пряко или непряко причиняват създаването на йони. В зависимост от количеството енергия, радиацията може да бъде йонизираща (високо енергийно ниво) или нейонизираща (ниска енергия).

Йонизиращата радиация има много приложения в човешкия живот: ядрена медицина (радиотерапия), диагностични тестове (рентгенови), военна индустрия, консервиране на храни, селско стопанство и др.

Всяка радиация може да бъде вредна за здравето, като се отчита времето на експозиция и интензивността на радиацията. Неадекватното излагане на йонизиращо лъчение обаче може да причини сериозни вреди на здравето на хората или животните.

Ядрена радиация

Ядрената радиация (или радиоактивност) е радиацията, излъчвана от разпадането на някои химични елементи. Продължителното излагане на ядрена радиация може да причини различни наранявания и заболявания като изгаряния (алфа лъчение), безплодие, кръвни заболявания, мозъчни заболявания, стомашно-чревни заболявания, генетични мутации (главно гама лъчение)