съществително

Какво е съществително:

Съществителното е това, което само по себе си означава самата субстанция, тоест същност, материя . Това е латински термин "substantivu", който означава "съществен".

Граматично, съществителното е всяка дума, която назовава всичко, което съществува . Това е всичко, което дава имена на съществата, на всичко, което виждате, чувате, чувствате или си представяте . Например: къща, самолет, вик, музика, щастие, любов и т.н.

Всяка дума може да бъде обоснована. За да направите това, просто я предшествайте с статия. Пример: О не е жестока дума. (съществително наречие). Любов и мразене не знаят граници. (глаголи на съществителни).

Съществителното може да се различава по пол (мъжки и женски), брой (единствено и множествено число) и степен (увеличаващо и намалително).

Що се отнася до елемента, който обозначава, съществителното е класифицирано в: Бразилия, обикновен (град), бетон (писалка), абстракт (красота), прост (цвете), композитен (колибри), примитивен (автомобил), дериват (количка).

Колективното съществително е всичко, което е общо, дори в единствено число, което обозначава няколко същества от един и същи вид: атлас (на карти), библиотека (на книги), рояк (на пчели) и др.