епилог

Какво е епилог:

Терминът епилог означава заключение . Той показва последната част от речта, в която се прави окончателно обобщение на идеите или където се представя изходът от историята.

Епилогът на едно литературно произведение определя последните събития от разказаната история. В него ще бъдат представени всички факти, които затварят интригата. Това е частта от текста, която описва съдбата на героите, които съставляват парцела. В епилога могат да бъдат разкрити и факти, които допълват смисъла на действие.

В пиесата епилогът е последната сцена, последната реч или последното действие, което затваря действието.

Епилогът представлява обратното на пролог, който се определя от частта, предшестваща една история. В пролога се разказват всички събития, които се случват преди основния разказ. Следователно прологът е началната част на събитието.