ведър

Какво представляват Plácidas:

Plácidas е прилагателно, което обозначава спокойствие, тишина и спокойствие. Той е синоним на спокойствие, спокойствие и спокойствие. Терминът идва от латинската " placidus " (plácido), чието значение е "приятно", "благоугодно". Често срещан пример за употребата на термина е "спокойни води".

Думата "спокоен" се намира в първия стих на бразилския национален химн, когато авторът се позовава на тихите брегове на река Ипиранга, които чуха вика, отекнал от героичен народ, според строфата по-долу:

- Чуха от Ипиранга спокойните полета

От героичен народ отекващият вик,

И слънцето на свободата, в пламенните лъчи,

В този момент тя блестеше в рая на родината.

Друг пример за употребата на прилагателното "спокойно" може да се види в поемата "Св. Плесията Всички изгубени" от Рикардо Рейс, хетероним на португалския поет Фернандо Песоа. Следва първата строфа на поемата:

- Учителю, ти си спокоен

Всички часове

Това, че губим,

Ако не ги загубите,

Какво в буркан,

Слагаме цветя.