херувим

Какво е херувим:

Херувим е ангел, който се счита за Божий пратеник и символ на божествената справедливост. Според ангелския ред херувимите образуват първата йерархия, класифицирана точно под серафимите.

Херувимите се споменават в няколко библейски пасажа. В едно от божествените видения, докладвани от пророк Езекиил, описание на херувимите е направено в първата глава на книгата му:

И отсред него дойде подобие на четири живи същества. И това беше видът му: те имаха подобие на човек; всеки имаше по четири лица, както и по четири крила. И краката му бяха прави; и стъпалата на нозете му - като стъпало на крак на теле; и блестеше като полиран месинг. Под ръцете му имаше човешки ръце, от всичките четири страни; и четирите имаха лицата си и крилата си; крилата им бяха свързани помежду си; не се върнаха, когато вървяха; всеки отиде пред него; и видът на лицата им беше като лице на човек.

Популярно херувим е обозначен от картина или скулптура на ангел, който притежава детско тяло.