Класова борба

Какво означава клас борба:

Класовата борба е противопоставянето между различните класове на обществото. Класовата борба не е само конфликт, тя включва икономиката, политиката и обществото като цяло. Терминът класова борба беше деноминация, създадена от немския философ Карл Маркс.

Класовите борби съществуват още от Средновековието, когато управляващите класове като царете и буржоазията воюваха срещу работниците, а понякога дори и бурно. Доминиращите класове упражняват властта си по авторитарен начин, като цяло, и това завършва с конфликти с представителите на по-ниските класове.

Философите Карл Маркс и Фридрих Енгелс създадоха класовата борба, за да определят конфликтите, които съществуват между членовете на висшите класове и тези на по-ниските класове. За Маркс класовите борби през годините бяха една от няколкото причини за революциите в световната история. Маркс раздели обществото на собственици, представлявани от буржоазията, и работници, представлявани от пролетариата, които бяха единствените работници.

Философите вярват, че класовата борба ще сложи край на края на капитализма, а следователно и на края на разделението на социалните класове.