моногамия

Какво е моногамия:

Моногамията е състояние на човек, който е моногамен, т.е. има само един партньор . Това е форма на брак, която се осъществява между мъж и жена.

Моногамията се случва, когато индивидът има само един партньор, който може да продължи цял живот или да бъде само за определен период от живота. Моногамията е термин, който може да се използва и за обозначаване на съществуването само на един сексуален партньор през живота на индивида.

Моногамията се отнася и за животинския свят, винаги се отнася до постоянството на животно с един партньор през целия живот с цел възпроизвеждане. Например: пингвинът, който остава само с партньор през целия си живот.

В областта на ботаниката моногамията се отнася до растения, принадлежащи към класа Syngenesias, които имат еднополови цветя.

Смята се, че моногамията е утопия, няколко секти проповядват, че не е възможно хората да имат само един партньор до края на живота си, което често кара хората да предадат своите партньори. Дори и в някои изследвания хората са свързани с животни, които не са моногамни, така че тази практика би била утопия и творение на самия човек.

Антонимът на моногамията е полигамия, т.е. формата на брака, когато индивидът има повече от една жена по едно и също време.