FM

Какво е FM:

FM е акроним на честотната модулация, която на португалски означава "модулация в честотата" и се отнася до предаването на вълни с промяна на честотата, осигуряващо добро качество на звука. Контраст с AM ( Амплитудна модулация означава "Модулация в амплитуда"), която променя амплитудата, но честотата е постоянна.

FM радиото има отлично качество на звука, но има ограничен обхват (средно 100 км радиус). Също така имат RDS ( Radio Data System ), система за изпращане на цифрова информация за настроената станция.

Радио Hi FM

В Бразилия, в края на 2011 г., Радио Oi FM беше новината за финализирането на своите предавания по радиото само в интернет. Oi FM стартира предавания през 2005 г. в Бело Оризонти, с честота 93, 9 MHz и впоследствие разшири сигнала до други бразилски държави. Сигналът Oi FM бе заменен от Rádio Verão, който принадлежи на Bel Group.