номер

Какво е номер:

Числото е математическа концепция за представяне на мярка, ред или количество. Номерата на поръчките (първа, втора, трета ...) са обозначени по ред и числата (1, 2, 3 ...) се наричат ​​кардинални числа. Числата на мярката или количеството се изразяват в десетични числа с цифрите 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, като могат да имат цяло число (преди запетая) и десетична част (след запетая). ). Например числото 2.37 има 2 като цяло число и 0.37 като десетична част.

В математиката числата се класифицират като естествени (1, 2, 3, ...), цели числа (... - 2, -1, 0, 1, 2, ...), рационални (съдържат цели числа и (съдържат рационалните и други, които не могат да бъдат изразени чрез дроб, като √2 или π) и комплексни числа (съдържат реални числа и отрицателни корени).

Гръцкият математик и философ Питагор смяташе числата за същност и принцип на всички неща.

Нумерологията е псевдонаука, която има за цел да изследва скритото значение на числата. Според учени числата оказват влияние върху настоящето и бъдещето на хората, променят личностните черти и поведение през целия живот.

Прочетете и значението на арабските цифри.