тежък

Какво е скъпо:

Ограничаващо е всичко, което предполага разходи, разходи, тежести. Той е синоним на скъпо. Например тежък ход, скъпо пътуване и т.н. Значението на обременяването също се използва за означаване на това, което е неудобно, потиска, задушава или претоварва.

Утежняващ е правен термин, използван за класифициране на договорите. Скъпите договори са тези, при които двете страни имат реципрочни задължения и икономически предимства. Такъв е случаят например с наем на офис. Наемателят заплаща на наемодателя да се ползва от имота и наемодателят получава плащане за отстъпване на имота. От друга страна, в свободните договори само една от страните поема обвиненията.

Терминът обременителен произлиза от латинското "onus, eris", което означава тежест, тежест, тежест.