на линия

Какво е на линия:

Офлайн (или офлайн) е термин от английски език, чието буквално значение е " извън линия " и може също да квалифицира нещо, което е изключено или прекъснато . Обикновено се използва за обозначаване, че определен потребител на интернет или друга компютърна мрежа не е свързан към мрежата.

В социалните мрежи, незабавни сайтове за чат или електронни комуникационни програми е много често срещаното състояние на даден потребител като "офлайн" - указание за мрежата ви от контакти, която не е достъпна за разговори или взаимодействия. Обратно, терминът онлайн изразява състояние на свързаност и означава, че потребителят е видим и може да се свърже с него.

Някои хардуерни устройства, като модеми, принтери или скенери, също могат да бъдат офлайн, което означава, че не е установена връзка между устройството и системата.

Има и браузъри, където потребителите могат да извършват офлайн сърфиране, а с тази функция страниците могат да бъдат преглеждани чрез местни копия на страници, които преди това са били изтегляни онлайн . Това може да е полезно, когато компютърът е офлайн и не е възможно или желателно да се свърже с интернет.