дипломация

Какво е дипломация:

Дипломацията се състои в цивилизованите и мирни действия, свързани с различните групи, нации или общества. Той представлява типичен инструмент на външната политика на страните, който се фокусира върху поддържането на отношения между различните балансирани суверенни държави.

Дипломацията е начинът, по който цивилизованите нации се справят с техните антагонизми, като се стремят да разрешават различия без да използват насилие или престъпление. Да действаме с дипломацията е да имаме уважение към другите, знаейки как да се справим мирно с различни ситуации и поведения.

Целта на дипломацията е да поддържа социална хармония между различните социални групи, за да се защитават и представят особеностите и интересите на всеки един от тях.

Лицето, което действа с дипломация, се нарича дипломат, човек, който има мисия да представлява интересите на определена група или нация пред другите по мирен и помирителен начин.

Научете повече за дипломата.

Дипломацията може да се разглежда и като наука, която изучава международните отношения на държава в чужбина.

Фигуралният смисъл на думата дипломация се състои в способността на човека да води междуличностни отношения и да разрешава лични конфликти.

Синоними на дипломация

Някои от основните синоними на дипломацията са: хитрост; интелигентност; деликатес; образование; финес; предпазливост; претегляне; мъдрост; проницателност; тънкост; способност; Всъщност; и политика.