феникс

Какво е Феникс:

Феникс е легендарна птица от гръцката митология, която умира, но след известно време се възражда от самата пепел. Птицата феникс, преди да умре, ще изгори и ще се прероди.

Фениксът притежаваше голяма сила, способна да носи тежки товари по време на полета си, до точката, в която носеха дори слонове. Според митологията сълзите на феникса имат лечебни свойства.

В древността фениксът е бил почитан от различни народи, като египтяните, особено жителите на Хелиополис, където фениксът се възприемал като превъплъщение на бога Ра.

Фениксът също има властта да се превърне в птица много подобно на орел. С различната си смърт фениксът става символ на сила, безсмъртие и прераждане . Това е една от най-представените фигури на хората, които правят татуировки в тялото.

Смята се, че митологичната птица се появява на изток и по-късно е адаптирана от гърците. Дори католическата църква имала връзка с феникса, християните вярвали, че птицата е един от символите на възкресението на Христос. По онова време беше казано, че пепелта на феникса е толкова силна, че дори може да възкреси мъртвите.

Произход на термина Феникс

Името на феникса всъщност е погрешно схващане за гръцки историк, който обърка името на палмовото дърво, което се нарича phoinix, на гръцки, като името на истинската птица.