VIP

Какво е VIP:

VIP е акроним за " Very Important Person ", израз, използван за означаване на много важен и знаменит човек .

Този термин обикновено се дава на хора, които поради своята важност имат някои привилегии, които не се предоставят на другите.

Обикновено ВИП е артистична знаменитост, като известни певци и актьори, или индивиди, принадлежащи към изключителна група от висок социален клас, например социални групи.

Известните личности също могат да бъдат държавни глави, правителствени ръководители, бизнесмени от големи групи, политици с голямо влияние върху медиите или хора с голямо богатство.

Хората, считани за социално VIP, често използват това заглавие, за да влияят или да убеждават другите да получат нещо, което искат, като например да посещават ограничено събитие.

VIP е термин, който се появява между 1930 и 1940. Първоначално този термин се отнася предимно за клиенти на определен магазин или банка, които имат високи финансови ограничения.

Понастоящем терминът VIP се използва навсякъде като синоним на изключителност . Например в летищата има VIP зони за някои пътници с привилегии за качване и специални съоръжения.

Научете повече за смисъла на привилегията.