излишен

Какво е излишно:

Излишно е прилагателно от два рода, използвани за описване на нещо, в което информацията вече е била казана, става повтаряща се, в излишък.

Думата се отнася до термина съкращение, което означава прекомерно използване на подобни думи или изрази. Тя произхожда от латинското съкращение, което означава "да се върне".

Човек е излишен, когато разказва една и съща история няколко пъти, без да променя това, което той казва, или да удължава речта си, причинявайки съобщението да бъде заредено с повторения.

Пример: "Кметът е много излишен в речта си. Той говори два часа, за да каже нещо, което би могъл да каже след 30 минути."

Терминът може също да бъде заменен със синоними като дифузен, прекомерен, дълъг вятър, плеонастичен. На английски език той е написан по начин, подобен на португалски: излишен .