Ледо Грешка

Какво е грешка на Ледо:

Ледо грешката е израз, използван, когато някой е направил грешка или грешка, обикновено добросъвестно, т.е. когато човек не възнамерява да направи това.

Думата "ledo" идва от латински и означава "смешно" или "весело", така че изразът означава "весела измама".

Обикновено изразът "ledo decepo" се използва, когато човек не е наясно с грешката, мисли да удря и прави нещо за добро и се чувства щастлив, макар и измамен, така че думата "ledo" придружава "измамата",

Според речника Houaiss, една неприлична грешка се генерира без злоба в добросъвестност и се използва за нежно характеризиране на известна грешка и едва ли думата ledo се използва, без да е придружена от измама.

Обичайният смисъл на "ledo engano" иска да предаде идеята за наивност; простота; на глупак. Той също така предава идеята за липса на критично прозрение и често дори на липса на информация (невежество) от страна на онези, които грешат за нещо.

Виж също значението на заблудата.