Интертропична зона

Какво е Intertropical Zone:

Интертропичната зона, известна още като зона на междупластово сближаване, е областта, която заобикаля Земята, близо до линията на екватора, където се срещат ветровете от северното и южното полукълбо.

Интертропичната зона е една от най-важните метеорологични системи, действащи в тропиците, която е от съществено значение за характеризиране на различните климатични и климатични условия в няколко района на тропическия регион.

Междутропичната зона влияе върху валежите в африканския, американския и азиатския континенти. Междутропичната зона е разположена между Тропиците на Рака в Северното полукълбо, а Козирогът в Южното полукълбо е разрязан наполовина от екватора. Той е и най-горещата област на планетата.

Всички континенти представляват земя в тази термална зона, в по-голяма или по-малка степен, с изключение на Европа и Антатика.