Значение на гаранцията на закона и реда (GLO)

Какво е Гаранция за право и ред (GLO):

Гаранция на закона и реда (ГЛО) е временна мярка, която дава на армията полицейска власт, особено когато има изчерпване на силите за обществена сигурност в кризисни ситуации, например.

Президентът на Републиката е този, който може да изпълнява изпълнението на Закона за гаранциите и реда. По правило тези мисии се извикват само когато има сериозна заплаха срещу поддържането на реда и спазването на законите в страната.

Гаранциите за право и ред се основават на националното законодателство чрез чл. 142 от Федералната конституция, която произтича от Допълнителен закон 97, 1999 г. и Декрет 3, 897 от 2001 г.

Основната функция на въоръжените сили по време на операциите на ОСО е да осигурят за определен период от време, по епизодичен начин и да действат в ограничена зона, целостта и сигурността на населението и институциите.

Министерството на отбраната на Бразилия е разработило Ръководство на GLO, което служи за стандартизиране на всички операции, извършвани от въоръжените сили в обхвата на тези действия.

Виж също значението на Допълнителното право и правото.