Социално включване

Какво е социално включване:

Социалното включване е набор от действия, които гарантират равноправното участие на всички в обществото, независимо от социалната класа, физическото състояние, образованието, пола, сексуалната ориентация, етническата принадлежност, наред с други аспекти.

Преди да се формулират и приложат мерки за социално включване, е необходимо да се разгледа кои групи са изключени и какво трябва да се подобри, за да бъдат напълно интегрирани в обществото.

Например хората с увреждания (особено ползвателите на инвалидни колички) се нуждаят от обществени тротоари, за да бъдат в добро състояние и да имат рампи. В противен случай тези хора няма да се чувстват представени в самото общество, в което живеят, защото техните нужди просто се игнорират.

Изграждането на рампи, които улесняват достъпа на инвалидите до тротоарите, става пример за социално включване, тъй като се състои от мярка, която цели да насърчи хармоничната интеграция на група, първоначално маргинализирана в обществото.

Виж също: Значение на предразсъдъците и значението на дискриминацията.

Социално включване в училищата

Също така се нарича включване в училище, то се състои от приобщаващи действия, предприети в рамките на образователна институция, която трябва да бъде основна част от формирането на човека като гражданин.

Социалното включване в училищата цели да премахне предразсъдъците и дискриминацията, независимо от вида (етнически, инвалиди, пол, сексуална ориентация и т.н.).

Научете повече за включването в училище.

Социално включване в Бразилия

Бразилия е свидетел на големи социални неравенства и следователно на изключване на различни групи от техните основни права като граждани.

За да се улеснят тези случаи, някои социални политики бяха създадени като форма на социално включване, като например Bolsa Familia, Zero Hunger, Minha Casa Minha Vida, наред с други правителствени програми.

Например закони, които гарантират правата на групи, традиционно маргинализирани от обществото, като например ЛГБТ общността, чернокожите и жените, също са примери за действия, насочени към социално включване.

Научете повече за включването.