За повишаване на осведомеността

Какво е съзнание:

Conscientizar е глагол, който се отнася до акта за осъзнаване, т.е. за получаване на информация, за знание за нещо или за предаването му на друго лице.

Осъзнаването е процес на осъзнаване, което означава, че индивидът може да придобие знанието или да го получи.

За да се осъзнае, индивидът трябва да търси информация или чрез диалог с други хора, опит или задълбочаване на проучвания и изследвания по определена тема. Обаче, не е достатъчно само информацията да бъде осъзната, това става само когато човек мисли за съдържанието, което е абсорбирало и е в състояние да отразява критично въпроса.

В сферата на психологията, актът на съзнанието е работата по търсенето в съзнанието на пациента - чрез различни техники - спомени и други идеи, които са скрити или блокирани от подсъзнанието.

На английски, думата информираност е преведена на съзнание .

Виж също: Значение на съзнанието.

Синоними на conscientizar

Някои от основните синоними на съзнание са:

  • визуализиране;
  • Да научиш;
  • информира;
  • Да възприемат;
  • Да се ​​разбере;
  • За да разберем
  • изясняване;
  • ясен;
  • За да разберем.

Виж също: Значение на съзнанието.