прогноза

Какво е прогноза:

Прогнозата е прогноза, основана на действителни или настоящи факти или данни, които могат да посочат вероятния бъдещ етап от процеса.

Накратко, прогнозата е резултат, който се приема като хипотеза или вероятност, т.е. нещо, което може да се случи поради обстоятелствата, наблюдавани в настоящето.

В медицината, например, прогнозата се получава от анализа на поставената диагноза в пациента, показващ възможните заболявания, които могат да бъдат отговорни за диагностицираните симптоми.

Вижте също: Диагностика.

Всъщност основната разлика между диагнозата и прогнозата се крие във факта, че първата е свързана единствено с познанието и състоянието на настоящето, т.е. с това, което се наблюдава в момента. От друга страна, прогнозата е предварителното знание за нещо, което вероятно може да се случи в бъдеще, резултат от интерпретации, направени въз основа на диагнозата.

Това означава, че в медицинската област, прогнозата е неразривно свързана с диагнозата, като първата е зависима от втората, за да съществува.

Синоними на prognóstico

 • прогноза;
 • Предполагам;
 • предположение;
 • предположение;
 • изчисление;
 • изчислите;
 • хипотеза;
 • мнение;
 • прогноза;
 • поличба;
 • пророчество;
 • Преглед;
 • представа;
 • предвестник;
 • симптом;
 • Prelude.