подател

Какво представлява подателят:

Изпращачът е този, който изпраща поща . Информация за подателя (който изпраща писмото) трябва да е на гърба на плика.

Данните, които изпращачът трябва да предостави, за да изпрати кореспонденция, са:

  • Име на подателя
  • Тип и име на улица + Номер + Допълнение (ако има)
  • Име на квартал
  • Наименование на населеното място + Акроним на Федеративното звено (UF)
  • Държава (изисква се само ако подателят е в чужди земи).
  • пощенски код

В случай на поръчки, изпратени от кашони или други пакети, различни от пликове, информацията за подателя трябва да бъде надлежно идентифицирана в най-видимото място на опаковката.

Ако адресът на получателя е неточен или не може да бъде осъществен контакт, писмото се връща на подателя от пощенската служба.

Виж също: Значение на CEP.

Подател и приемник

Както се казва, изпращачът е този, който изпраща писмото, докато получателят се състои от лицето (физическо или юридическо), което получава поръчката .

Както може да се види на изображението по-долу, пространството, предназначено за получателя (отпред на плика), трябва да съдържа информацията за местоназначението на писмото.

Научете повече за разликата между подателя и получателя.