познавач

Какво е Cognoscente:

Cognoscente е прилагателно, което квалифицира лицето, което търси или приема знание за нещо, което се използва и за индивида, който има способността да познава и усвоява знания.

Така нареченият съзнателен субект е обратното на невежи субект, който от своя страна отсъства от желанието да знае, да знае и да усвоява нова информация. Когнитивният човек е надарен с познание, т.е. способност да придобива и обработва знанието.

В психо-педагогическите изследвания знанието е, че човекът трябва да бъде подложен на психо-педагогически мониторинг, помагайки за изграждане или укрепване на автономността на придобиване на знания и разчитане на собствените си способности за мислене.

Когнитивната етимология е в латинския cognoscere, което означава "да се научат за" или "да знаят за", образувани от латинската дума gnoscere, което буквално означава "да знаете" или "да знаете".

Основните познавателни синоними са: когнитивни и когнитивни.

Научете повече за значението на познавателния.

Cognoscent и Cognizable

Те са две необходими и неразделни части от процеса на знанието. Когниторът е мислещото същество, човекът, който има познавателната способност да учи, да знае и да знае нещо или нещо.

От друга страна, познаваемото се състои в самото знание, т.е. в това, което може да бъде познато от познаващия субект.