Донякъде важно

Какво е важно:

Неговото значение е израз на португалския език, който може да се тълкува и като "съществено значение" или "основно значение" .

Думата "сума" съответства на идеята за нещо, което е основата или същността на дадено нещо. Когато предшества термина "значение", той приписва укрепване на значението на това.

Пример: " От първостепенно значение е да присъстваме на днешния дебат " или "Да знаеш кой да гласува е много важно за намаляване на корупцията в страната ".

В цитираните примери изразът "изключително значение" действа като укрепване на идеята, че определено действие е изпълнено и / или оценено като ключова точка за другите елементи, които формират контекста.

Терминът "изключително значение" може да бъде заменен с други термини, без да се губи смисъла, например: "съществено", "по-важно" или "много важно".

Вижте също: значението на Essential.

Етимологично, терминът "сума" произлиза от латинската сума, която може да се тълкува като "съвкупност от нещо" или "най-висока".