Верен на баланса

Какво е верността на мащаба:

Верен на скалата е името, дадено на показалеца на древните скали, за да покаже по-тежката страна. В днешно време изразът се използва популярно, за да се квалифицира нещо като решаващо или надеждно .

Изразът също така идентифицира нещо или някой като съществено значение за конкретен резултат.

Примери:

- Вие ще бъдете верен на мащаба в тази мисия.

"Партията на партията, защото тя е многобройна, ще бъде верен на баланса в този вот."

В съдилищата тази фраза често се използва за позоваване на решаващ глас или позиция в решение.

Примери:

- Роза Вебер ще бъде верен на баланса в случая Лула.

"В случай на равенство, президентът на съда ще бъде верен на баланса."

Верен на скалата се използва и за обозначаване на нещо, на което можете да се доверите.

Примери:

Неймар е верен на баланса на бразилския национален отбор.

Истинският баланс на моята фирма е услугата.

източник

Произходът на термина "верен баланс" датира от времето, когато скалите показват тежестта в сравнение. В едно от съдовете се поставя желаното тегло, а другото се поставя продуктът, който трябва да се купи. Показалецът в средата на скалата (наричан филдер) показа дали има баланс между съдовете и на базата на него е определена цената.