За абстрактно

Какво е Abstrair:

Abstrair е глагол, който означава да се пренебрегне, да не се отдава голямо значение или да не се вземе под внимание нещо. Тя не отдава толкова голямо значение на събитие или тема.

Абстракцията може да бъде разбрана и като забравена или „извън нея”. Ако човек се абстрахира, това означава, че той не е с внимание, обърнато към това, което се случва около него.

Глаголът също може да се използва със значението на висока способност за концентриране или фокусиране на вниманието. В този смисъл думата може да приеме значението на изключителното внимание към детайла или многобройните аспекти на даден предмет.

Това значение се използва във философията и се отнася до отделянето на сложен елемент на няколко части, които се анализират отделно.

Примери:

Трябва да се абстрахирате, защото темата не е толкова важна.

За да се получи добра оценка в този тест, е необходимо да се абстрахира цялото съдържание на материята.

По етимология думата произлиза от латинския термин abstrahere.

Вижте също и значението на абстракцията.

Синоними и антоними на абстракцията

Синонимиантоними
презирамдобави
Да, безвключва
пренебрежениепресмятам
отблъснеЗа да се присъедините
Да се ​​разпръснефокус
За да отречеДа се ​​материализира